Regler for deltakelse   i Hovedklassen (18-100 år)

Disse regler gjelder alle som registrerer seg som deltaker i Karaoke Grand Prix 2022.

Les alle punkt grundig innen du melder deg på konkurransen.

1. Alle registrerte deltakere ansees å ha lest og forstått alle våre regler.

    Alle regler oppfylles av alle deltakere i konkurransen.

2 Alle registrerte sangere må ha fylt 18 år innen 1 november dette året. Hvis tvil må fødselsdato dokumenteres.

3. Ingen deltager kan være bundet av management avtale eller platekontrakt på det tidspunkt registrering skjer. 

     Dette er for å sikre at Karaoke Grand Prix kan ansees som en amatørkonkurranse

4. Alle gir ved registrering sitt samtykke til at video, foto og navn kan brukes til promotering av KWC, Karaoke NM

      og Karaoke Grand Prix. Også i fremtiden. Bilder, video, navn og personalia er likevel beskyttet, og kan ikke                       

     videreformidles mot fortjeneste uten samtykke, eller på annen måte spres unødvendig og uforsiktig.

5. Alle registrerte i Norge sier seg villig til å delta i neste års Parodi Grand Prix. Dette gjelder ikke i Danmark.

      Vinnere kan også bes å delta i oppdrag en må se som naturlig del av konkurransen.

 

6. Alle deltagere skal etter registrering laste opp en (1) video av seg selv fremføre en sang.

     Det er deltagerens ansvar at video blir levert til KaraokeNM.com

     Video må være spilt inn via telefon, videokamera eller ved hjelp av andre.

6b.  Applikasjoner som f eks Smule er tillatt i nasjonale finaler , så lenge Karaokenm.com har mulighet til å fremvise

       (og behandle) formatet til å passe i våre sendinger etc. Ingen korrigerende effekter skal benyttes.

        Deltakere kan bli bedt om ny innlevering hvis dette ikke er mulig. 

7. Karaoke Grand Prix er IKKE en sangkonkurranse. Deltakere bedømmes etter skjønn, basert på kriterier for å finne

     de mest underholdende fremførelsene. Humor og sceneshow er minst like viktig som stemmeprakt. 

8.  Deltakere kan KUN fremføre sanger tidligere fremført i Melodi Grand Prix eller Eurovision fra 1956 til 2022.

     Sanger fra alle tidligere nasjonale uttak og finaler er tillatt, uansett land.

8. Ved registrering til Karaoke Grand Prix er det en deltakeravgift satt til NOK 350,-  i Norge, DKK 250,- i Danmark.

     Tidligere deltakere kan bestille deltakeravgift til rabattert pris.

 
9.  Det er ingen refusjon av registreringsavgift. Deltakere oppfordres til å forsikre seg om sitt engasjement før de bestiller

      deltakerbevis.


10. Normal folkeskikk forventes av alle deltagere.  Uten unntak.

     Karaokenm.com er ikke ansvarlig for deltageres oppførsel.

     Alle våre samarbeidspartnere står fritt til å bortvise folk som ikke følger deres regler. 

11. Det er mulig å delta både i det norske OG det danske Karaoke Grand Prix. 

      Alle deltakere får 20 prosent avslag på sin andre bestilling.

Karaokenm.com og Parodi Grand Prix står fritt til å oppdatere reglene ved behov.

Velkommen i NM familien

Henning Fladberg

Arrangøransvarlig 

Karaoke Grand Prix 2022