Karaoke NM Video Wild Card 2022

Vær sikker på at du har lest og forstått alle regler ved deltakelse i Video Wild Card.

Karaoke NM Video Wild Card 2022