PUBLIKUM FINALE Norge 2021

De aller beste fra Norgesmesterskapet i Karaoke møtes for å avgjøre
hvem som blir NorgesMester 2021.

PUBLIKUM FINALE Norge 2021