top of page

Bli med på laget...

Karaoke NM vokser, og vi ønsker alle karaokebarer og lokale arrangører med på moroa. NM er et konsept som kan gi dere nye gjester, økt omtale i lokal presse og flere lojale sangjester.

Karaoke NM er en nasjonal sangkonkurranse hvor lokale sangtalent får muligheten til å vise seg frem på større scener, og mulighet til å bli ny norgesmester i sang.

Vinnere får også delta i Karaoke VM - KaraokeWorldChampionships.com.

Det kåres altså en ny vinner hvert år, og kanskje er det nettopp en av dine gjester som kan ta hjem pokalen neste år.

I tillegg kårer Karaoke NM årets karaokested og årets karaokevert

nominert av karaokefans og gjester fra hele Norge hvert år.

I 2022 foregår konkurransen NM Live igjen på lokale karaokesteder. 

Hele landet deles opp i regioner, basert på gamle og/eller nye fylkesgrenser.

Duettklassen er også tilbake, noe som gir både regionale og lokale finaler en større ramme.

LOKALE ARRANGØRER

Innenfor regionen skal det avholdes egen kvalifisering, også kalt runde 1.

Kvalifiseringen vil foregår på sted/scene godkjent som Karaoke NM Lokal Partner 2022.

Lokale arrangører står fritt til å arrangere fra 1 (minimum) til 10 (maksimum) kvelder med kvalifisering. Hovedmålet med lokale arrangører er å finne de beste lokale sangtalentene. Hvor mange sangere som går videre til regionsfinalen er avhengig av antall lokale arrangører i regionen.

Alle deltakere skal være registrert som deltakere og ha medbrakt deltakerbevis.

Registrering SKAL skje KUN til karaoke NM, og skje minst 30 minutter FØR vedkommende kan gå på scenen i konkurransen Karaoke NM 2022.

Dette er både deltaker og lokal arrangørs ansvar.

Brudd på regelen diskvalifiserer deltakeren det gjelder fra hele Karaoke NM 2022.

(De kan melde seg på fra 2023)

Brudd på regelen vil være brudd av Lokal Partner 2022 i avtalen med Karaoke NM,

og ingen arrangement avholdt av Lokal Partner 2022 godkjennes. Alle resultat strykes.

Deltakere som har deltatt hos Lokal Partner som bryter avtalen står fritt til å kvalifisere seg fra andre Partnere i regionen eller sende inn sitt bidrag online via epost til karaoke nm. 

Det er i utgangspunktet ikke regulert hvor mange lokale arrangører en kan godkjenne innenfor en region, men kan ikke overstige et antall som vanskeliggjør å avholde en reigonal finale på 1 kveld. 

REGIONALE ARRANGØRER

For hver region skal det arrangeres en regionsfinale. Sted/scene som ønsker å være regional arrangør plikter å avholde finale for solo klasse og duo klasse.

Alle deltakere som har kvalifisert seg til regionsfinalen fra alle lokale arrangører i regionen skal delta. Det er ikke tillatt for deltakere som ikke har kvalifisert seg.

Hovedmålet med lokale arrangører er å finne de beste lokale sangtalentene, 

som så sendes videre til den regionale finalen.

Alle deltakere skal være registrert som deltakere og ha medbrakt deltakerbevis.

Registrering SKAL skje KUN til karaoke NM.

Dette er både deltaker og lokal arrangørs ansvar.

Brudd på regelen diskvalifiserer deltakeren det gjelder fra hele Karaoke NM 2022.

(De kan melde seg på fra 2023)

Brudd på regelen vil være brudd av Regional Partner 2022 i avtalen med Karaoke NM,

og ingen arrangement avholdt av Regional Partner 2022 godkjennes. Alle resultat strykes.

Deltakere som har deltatt hos Regional Partner som bryter avtalen står fritt til å kvalifisere seg fra andre Regioner eller sende inn sitt bidrag online via epost til karaoke nm. 

Regionale arrangører plikter også å være lokal arrangør, dvs. avholde egen kvalifisering.

Det er i utgangspunktet kun 1 regional arrangør pr region, men åpent for å enten dele regionen eller avtale samarbeid mellom flere slike arrangører hvis ønskelig.

Avtalen gjelder for 1 år av gangen, med opsjon påfølgende år.

Bli en del av NM Familien NÅ!

bottom of page