Regler for deltakelse   i Hovedklassen (18-100 år)

PS!

Reglene gjelder både Online og Live NM

Disse regler gjelder alle som registrerer seg som deltaker i Karaoke NM, dvs hovedklassen 2022.

Les alle punkt grundig innen du melder deg på konkurransen.

1. Alle registrerte deltakere ansees å ha lest og forstått alle våre regler.

    Karaokenm.com krever at alle regler oppfylles og følges av alle deltakere i konkurransen.

2. Alle deltagere skal ha gyldig pass eller bevis på statsborgerskap i det landet de deltar.

     Det gjøres unntak for personer med registrert oppholdstillatelse og/eller bostedsadresse i det aktuelle landet.

3. Alle registrerte sangere må ha fylt 18 år innen 1 november 2022. Hvis tvil må fødselsdato dokumenteres.

4. Ingen deltager kan være bundet av management avtale eller platekontrakt på det tidspunkt registrering skjer. 

     Dette er for å sikre at KWC og nasjonale mesterskap er en rettferdig konkurranse for alle.

5. Alle gir ved registrering sitt samtykke til at video, foto og navn kan brukes til promotering av KWC, Karaoke NM

      og Karaoke Grand Prix. Også i fremtiden. Bilder, video, navn og personalia er likevel beskyttet, og kan ikke                       

     videreformidles mot fortjeneste uten samtykke, eller på annen måte spres unødvendig og uforsiktig.

6. Alle registrerte sier seg villig å representere sitt land i konkurransen KWC - Karaoke World Championship.

      Deltagere skal også delta i andre oppdrag som kan sees som en naturlig del av de nasjonale og internasjonale

      sangkonkurransene (Karaoke NM og Karaoke World Championship)

     

6b. Dersom en deltaker blir forhindret i å delta i VM for sitt land, kan Karaokenm.com tilby vedkommende plass i VM

        til andre finalister i årets nasjonale​ mesterskap.

 

7.     De deltagere  som deltar i Karaoke NM Online eller Video Wild Card skal rett etter registrering laste opp 1 video.

        Videoen kan benyttes til promotering av deltakeren, på våre nettsider.

       Det er deltagerens ansvar at video blir levert til Karaokenm.com. Du blir ikke vurdert, med mulighet for kvalifisering

       til aktuelle finaler før video er mottatt hos oss. Karaokenm.com sammensetter en faglig kompetent jury til å

       vurdere din sangprestasjon, og står fritt til å sende det antall sangere de velger er formålstjenlig for konkurransen(e)

       Video må være spilt inn via telefon, videokamera eller ved hjelp av andre.       

7b.  Applikasjoner som f eks Smule er tillatt i nasjonale finaler , så lenge KaraokeNM.com har mulighet til å fremvise

        (og behandle) formatet til å passe i våre sendinger etc.

         Det skal være et uredigert opptak. Ingen klipping i hverken lyd eller bilde. Opptredener med band eller instrumenter            er ikke godtatt. Kun karaokeversjoner eller instrumentalversjoner. Det er deltakers ansvar å bevise at ingen   

        korrigerende effekter (auto tune) er lagt på for å forbedre opptaket av sangstemmen.      

        Deltakere kan bli bedt om ny innlevering hvis dette ikke er mulig. Smule er ikke tillatt i evt. VM.

8. Ved registrering til Karaoke NM er det en deltakeravgift.

 
9.  Det er ingen refusjon av betalte deltakerbevis.

      Alle deltakere oppfordres til å forsikre seg om at de kan delta, innen de registrerer seg og betaler deltakerbevis.


10. Normal folkeskikk forventes av alle deltagere.  Uten unntak. KWC og Karaoke NM er ikke ansvarlig for

     deltageres oppførsel. Alle våre samarbeidspartnere ved Live arrangement står fritt til å bortvise folk

     som ikke følger deres regler. 

11. Karaokenm.com står ansvarlig for kostnader i forbindelse med VM deltakelse.

      Dette gjelder reise, losji, innspillinger, tekniske løsninger og evt materiell.

      Hvis Karaokenm.com krever felles øvelser i forkant av VM må Karaokenm.com dekke utgifter til dette.

      Klær til scene og fritid, egne matkostnader og annet en ønsker selv, må dekkes av hver enkelt VM deltaker. 

12. Både VM deltakerne og Karaokenm.com står ansvarlige for at tidsfrister holdes i forhold til VM.

Karaokenm.com og KWC står fritt til å oppdatere reglene ved behov.

Velkommen i NM familien

Henning Fladberg

Arrangøransvarlig 

Karaoke NM 2022