top of page

Regler for deltakelse   i Karaoke NM jr (9-12    år)

Disse regler gjelder alle som registrerer seg  i Karaoke NM jr 2022.

Les alle punkt grundig innen du melder deg på konkurransen. Våre aldersregler følger barneidrettsbestemmelsene.

1. Alle registrerte deltakere og deres foresatte ansees å ha lest og forstått alle våre regler.

    Alle regler må oppfylles av alle deltakere i konkurransen, for å ikke bli diskvalifisert.

2. Alle registrerte sangere må være født mellom 1 oktober 2013 og 1 oktober 2009.

     Hvis tvil må fødselsdato dokumenteres.

3. Karaoke NM jr er en amatørkonkurranse.

     Ingen deltager kan være bundet av en personlig management avtale eller platekontrakt.

     Medlemmer i kor, musikkgrupper eller band som har slike kan fortsatt delta.

     

4. Alle foresatte gir ved registrering sitt samtykke til at video, foto og navn kan brukes til promotering

      av Karaoke NM, Karaoke NM jr, og Karaoke NM Teens. Også i fremtiden. 

      Bilder, video, navn og personalia er likevel beskyttet, og kan ikke videreformidles mot fortjeneste uten samtykke,

      eller på annen måte spres unødvendig og uforsiktig.

5. Alle registrerte sier seg villig å opptre i forbindelse med arrangement avholdt av Karaokenm.com

 

6. Alle deltagere skal etter registrering laste opp en (1) video av seg selv fremføre en sang.

     Det er deltagerens ansvar at video blir levert til Karaokenm.com

     Video må være i en god nok kvalitet til at sangprestasjonen er lett å bedømme.

6b.  Applikasjoner som f eks Smule er tillatt , så lenge Karaokenm.com har mulighet til å tilpasse og fremvise

       formatet.  Det er ikke tillatt med korrigerende effekter på opptak. Det er deltaker og foresattes ansvar å bevise

       at slike effekter ikke er brukt. Deltakere kan bli bedt om ny innlevering hvis dette ikke er mulig. 

7. Ved registrering til Karaoke NM er det en deltakeravgift satt til NOK 350,-  i Norge, DKK 250,- i Danmark.

 
8.  Det er ingen refusjon av registreringsavgift. Alle foresatte og deltakere oppfordres til å lese nøye gjennom reglene,

     og forsikre seg om at de har mulighet til å delta til gitte tider, innenfor de gitte rammer.

Karaokenm.com står fritt til å oppdatere reglene ved behov.

Velkommen i NM familien

Henning Fladberg

Arrangøransvarlig 

Karaoke NM jr 2022

bottom of page