Rægler for deltakelse

Disse regler gjelder alle som registrerer seg som deltaker i Norgesmesterskapet Norge eller Nasjonalt Mesterskap i Danmark 2021.

Les alle punkt grundig innen du melder deg på konkurransen.

1. Alle registrerte deltakere ansees å ha lest og forstått alle våre regler.

    KWC krever at alle regler oppfylles og følges av alle deltakere i konkurransen.

2. Alle deltagere skal ha gyldig pass eller bevis på statsborgerskab i det landet de deltar.

     Det gjøres unntak for personer med registrert oppholdtillatelse og/eller bostedsadresse i det aktuelle landet.

3. Alle registrerte sangere må ha fylt 18 år innen 1 november dette året. Hvis tvil må fødelsesdato dokumenteres.

4. Ingen deltager kan være bundet av management avtale eller platekontrakt på det tidspunkt registrering skjer. 

     Ingen nye slike avtaler kan inngåes innen 1 januar 2022, uten avklaring med KWC i sitt land.

     Dette er for å sikre at KWC og nasjonale mesterskap er en rettferdig konkurranse for alle.

5. Alle gir ved registrering sitt samtykke til at video, foto og navn kan brukes til promotering av KWC, Karaoke NM

      og Karaoke Grand Prix. Også i fremtiden.

     Bilder, video, navn og personalia er likevel beskyttet, og kan ikke videreformidles mot fortjeneste uten samtykke.

     Eller på annen måte spres unødvendig og uforsiktig.

6. Alle registrerte sier se villig å representere sitt land i konkurransen KWC - Karaoke World Championship.

      Deltagere skal også delta i evt pressemøter og andre oppdrag enn må se som naturlig del av det å delta

      i en nasjonal sangkonkurranse.

     Det er deltageres eget ansvar å oppfylle slike oppdrag innenfor rimelighet og tidsperspektiv. 

7. Alle deltagere skal etter registrering laste opp en (1) video av seg selv fremføre en sang.

     Det er deltagerens ansvar at video blir levert til KaraokeNM.com

     Video må være spilt inn via telefon, videokamera eller ved hjelp av andre.

7b.  Applikasjoner som F eks Smule er tillatt, så lenge KaraokeNM.com har mulighet til å fremvise (og behandle)

       formatet til å passe i våre sendinger etc. Deltakere kan bli bedt om ny innlevering hvis dette ikke er mulig.

8. Årets Danske Nationale Mesterskab er gratis for alle deltagere.

      Ved registrering til det Norske Mesterskapet skal alle betale en deltakeravgift  av NOK 350,-      
9.  Normal folkeskikk forventes av alle deltagere.  Uten unntak . KWC og Karaoke NM er ikke ansvarlig for

     deltageres oppførsel. Alle våre samarbeidspartnere står fritt til å bortvise folk som ikke følger deres regler. 


10. Det er ingen refusjon av registreringsavgift i Norge.

      Kun i tilfelle dødsfall eller alvorlig sykdom som forhindrer deltagelse.

Karaoke NM og KWC står fritt til å oppdatere reglene ved behov.

Velkommen i NM familien

Henning Fladberg

Arrangøransvarlig 

Karaoke NM 2021